browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Blessure preventie

Naast het geven van massage is de blessurepreventie een must!

Voorlichting speelt een zeer belangrijke rol bij blessurepreventie. Veel sporters zijn onwetend over de oorzaken en provocerende zaken van sportletsels. Regelmatig moet aan de sporters verteld worden welke factoren in belangrijke mate bijdragen tot het ontstaan van sportletsels. Een aantal onderzoeken hebben uitgewezen dat maar liefst 70% van de blessures voorkomen hadden kunnen worden. Voorwaarde is dat de sporter zich bewust wordt van het gezond houden van het eigen lichaam maar ook van de gezondheid van het lichaam van andere sporters.

Blessurepreventie is het lichaam gezond houden. Het lichaam (bewegingsapparaat) moet beoordeeld en behandeld worden als het gezond is. In het algemeen wordt pas behandeld als het kwaad al is geschied en dan wordt er behandeld op basis van een blessure. Onderzoek, advies, massage, herstelbevorderende oefenstof en -maatregelen zijn derhalve nodig. Het aanpassen van het bewegingsapparaat aan de sportbelasting is absoluut een “must”.

Over het ontstaan van sportblessures zijn mogelijke oorzaken interne factoren, zoals hoe bouw ik mijn training verantwoord op, waarom krijg ik last van mijn achillespees bij het hardlopen en externe omgevingsgebonden factoren. Deze laatste hebben meer te maken met de keuze van het materiaal,hierbij spelen kleding, schoeisel, bodemgesteldheid en klimaat ook een belangrijke rol.

Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen die je kunt nemen om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen. Als de reeds genoemde interne- en de externe omgevingsgebonden factoren optimaal op elkaar zijn afgestemd kan er, theoretisch gezien, nauwelijks een blessure ontstaan.

Door de belasting groter te maken dan de belastbaarheid wordt de belastbaarheid van het lichaam op den duur vergroot en zie je aanpassingen in het hele lichaam. Belangrijk is dat je het lichaam steeds de kans geeft om zich te herstellen. Want belasting en herstel zijn een eenheid. Bij het sporten blijkt vaak dat de belasting te hoog is en dat hierdoor blessures heel langzaam binnen sluipen.